Skype 3.8
er ute. Versjonsnotatet kan du lese her.

1: Last ned Skype 3.8

Klikk eller høgreklikk på fila og følg instruksjonane.

2: Last ned tilhøyrande språkfil:

3: Handsame språkfila:

  • Klikk eller høgreklikk på fila og …
  • Lagre fila i: C: > Programfiler > Skype > Phone
  • Opne fila: Verktøy > Vel språk > Hent eiga språkfil > C: > Programfiler > Skype > Phone
  • Dobbelklikk på fila og vips så er Skype nå norsk.

4. Registrer eit Skype-namn om du ikkje allereie har eit.