Dialektspelet er eit eit spel basert på norske dialektar frå Ivar Aasen-tunet. Spelet er produsert i samarbeid med Senter for livslang læring.

Kjøp Dialektspelet her

Ivar Aasen-tunet om Dialektspelet
«Det inneheld over 60 ferske dialektprøver frå heile landet, og er laga slik at det er lett å greie litt, men vanskeleg å greie alt. Spelet høver godt som supplement til målføreundervisninga i ungdomsskule og vidaregåande skule.»

Advertisements