Celtx 2.9

celtx

Før-produksjonsprogrammet Celtx er ute i versjon 2.9. Les versjonsnotatet her

Last ned Celtx på norsk (nynorsk)
Celtx 2.9 for Windows
Celtx 2.9 for Mac
Celtx 2.9 for Linux 32bit
Celtx 2.9 for Linux 64bit

Celtx er det første programmet laga for før-produksjon (pre-production) i media. Programmet inneheld alt det du treng for å gå frå konsept til produksjon. Meir informasjon om programmet finn du på CeltxWiki.

Twitter
Følg Celtx på Twitter

Aktuelle artiklar
Celtx v2.9 Now Available – New Novel Editor + 22 Improvements! (The Celtx Blog)

Reklame

Celtx 2.7

celtx_logo_tekst

Celtx er oppdatert til versjon 2.7. Ei rekkje forbetringar er gjort.  Versjonsnotatet finn du her.

Celtx er det første programmet laga for før-produksjon (pre-production) i media. Programmet inneheld alt det du treng for å gå frå konsept til produksjon. Meir informasjon om programmet finn du på CeltxWiki.

Last ned

Celtx 2.7 – for Windows

Celtx 2.7 – for Mac

Celtx 2.7 – for Linux

Aktuelle artiklar
Celtx kicks off 2010 with v.2.7 release – Happy New Year! (The Celtx Blog)

Celtx 2.5.1

celtx_logo_tekst

Celtx er oppdatert til versjon 2.5.1 Ei rekkje feil er retta.  Versjonsnotatet finn du her.

Celtx er det første programmet laga for før-produksjon (pre-production) i media. Programmet inneheld alt det du treng for å gå frå konsept til produksjon. Meir informasjon om programmet finn du på CeltxWiki.


Last ned Celtx

Celtx 2.5.1

Celtx 2.5.1

Celtx 2.5.1

Aktuelle artiklar
Celtx point release, version 2.5.1! (The Celtx Blog)
Announcing Celtx v.2.5! – Now Available for free download. (The Celtx Blog)

Celtx 2.5

celtx_logo_tekst

Celtx er oppdatert til versjon 2.5. Ei rekkje forbetringar er gjort.  Versjonsnotatet finn du her.

Celtx er det første programmet laga for før-produksjon (pre-production) i media. Programmet inneheld alt det du treng for å gå frå konsept til produksjon. Meir informasjon om programmet finn du på CeltxWiki.


Last ned Celtx

Celtx 2.5

Celtx 2.5

Celtx 2.5

Aktuell artikkel:
Announcing Celtx v.2.5! – Now Available for free download. (The Celtx Blog)

Celtx 2.02

celtx_logo_tekstCeltx er oppdatert til versjon 2.0.2. Lagringsprosessen er forbetra i denne versjonen.  Versjonsnotatet finn du her.

Celtx er det første programmet laga for før-produksjon (pre-production) i media. Programmet inneheld alt det du treng for å gå frå konsept til produksjon. Meir informasjon om programmet finn du på CeltxWiki.


Last ned Celtx

Celtx 2.0.2

Celtx 2.0.2

Celtx 2.0.2

Installering av Celtx 2.02Celtx 2.0.1

Celtx er oppdatert til versjon 2.0.1 Merknader til utgjevinga finn du her.

Celtx er det første programmet laga for før-produksjon (pre-production) i media. Programmet inneheld alt det du treng for å gå frå konsept til produksjon. Meir informasjon om programmet finn du på CeltxWiki.


Last ned Celtx

Celtx 2.0.1

Celtx 2.0.1

Celtx 2.0.1

Celtx 2.0

Celtx 2.0 er ute på norsk. Merknader til utgjevinga finn du her
Meir info på The Celtx Blog

Celtx er det første programmet laga for før-produksjon (pre-production) i media. Programmet inneheld alt det du treng for å gå frå konsept til produksjon


Last ned Celtx

Celtx 2.0

Celtx 2.0

Celtx 2.0

Celtx 0.9.9.7

Celtx er det første programmet laga for før-produksjon (pre-production) i media. Programmet inneheld alt det du treng for å gå frå konsept til produksjon. Merknader til utgjevinga finn du her. Skjermbilde for programmet finn du her
her her her her og her

Last ned Celtx

Celtx 0.997

Celtx 0.997

[linux_ikon.png] Celtx 0.997