Namn: Vivaldi
Nedlasting: Vivaldi.com
Type: Nettlesar
Norsk på nynorsk: Ja støtte i nettlesaren, men berre bokmål på vivaldi.com
Operativsystem: Windows, Mac og Linux

Delar av Opera Software vart sommaren 2016 seld til Kina og nettlesaren Opera vil ikkje lenger støtte norsk (nn-NO). Vivaldi kan vere eit godt alternativ for Opera- og Chrome-brukarar, sidan ingen av dei no støttar Norsk (nynorsk).

Andre nettlesarar: Firefox, Edge

Advertisements