Om du har Windows 8.1 frå før på pc-en din:

Lastar du ned  Windows 8.1 Nynorsk språkpakke (LIP)

Følg instruksjonane på sida
Siste versjon av Windows får du her
Alle tilgjengelege språkpakkar for Windows finn du her

Advertisements