Ordrik 2Siste: Ordrik er oppdatert til versjon 2.0.8
Siste utgåve av Ordrik er versjon 2.0.7 – Det ser ut til at du må registrere lisensen på nytt etter at du har fullførd oppdateringa (sjå nedanfor).

Ordrik 2 er ei ordbok i tre delar som du kan kjøpe kvar for seg eller samla i ein pakke.

Last ned gratis demo for Windows, Mac og Linux som varer i 30 dagar.

Kom i gang med Ordrik 2: Hjelp -> Kom raskt i gang

Prisar
Ordrik 2 nynorskpakke (380,- pluss mva/VAT)
Ordrik 2, Nynorsk ordbok (160,- pluss mva/VAT)
Ordrik 2 Bokmål til nynorsk (160,- pluss mva/VAT)
Ordrik 2 Nynorske synonym (120,- pluss mva/VAT)

Kjøp ordrik 2 i nettbutikken esellerate

Installering av oppdatering for Ordrik til versjon 2.0.7
Bilete

Bilete

Bilete

Bilete

Bilete

Bilete

BileteBilete

Bilete

Bilete

Advertisements