Miro videospelarSiste utgåve av mediaspelaren Miro er versjon 4.05

Last ned Miro 4.05 for Windows, andre versjonar

Språkinnstilling for Windows: Fil -> Innstillingar -> Generelt, Språk: Nynorsk, Mac: Miro -> Innstillingar -> Generelt, Språk: Nynorsk

Miro er ein gratis HD-videospelar  tilgjengeleg for Windows, Mac og ymse Linux-distribusjonar. Ei oversikt over alle plattformene Miro er tilgjengeleg på finn du her

Miro språkinnstilling