Miro videospelarSiste utgåve av mediaspelaren Miro er versjon 4.04

Last ned Miro 4.04 for Windows, andre versjonar

Miro er ein gratis HD-videospelar  tilgjengeleg for Windows, Mac og ymse Linux-distribusjonar. Ei oversikt over alle plattformene Miro er tilgjengeleg på finn du her

Miro språkinnstilling
Vel språk under installering


Språkinnstilling
Windows:
Fil -> Innstillingar -> Generelt, Språk: Nynorsk
Mac
: Miro -> Innstillingar -> Generelt, Språk: Nynorsk