Slektsprogram

Slektsprogrammet Legacy Family Tree er oppdatert til versjon 7.4 (bygg 7.4.06). Endringsloggen finn du her.

Merk!
Denne oppdateringa konverterer databasen til ny versjon. Det er difor alltid lurt å ta ein sikkerheitskopi før ein oppdaterer.


Brukarar av Deluxe-utgåva oppdaterer på ein av følgjande måtar:

  • oppdatere programmet ved å bruke lenkja på Legacy Start
  • laste ned oppdateringa frå menyvalet Norsk versjon på Legacy Norsk

Brukarar av Standard-utgåva lastar ned oppdateringa her

For meir informasjon om dei norske (nn-NO og bm-NO) versjonane av programmet, sjå: LegacyNorsk.com

Kjelde: LegacyNorsk

Advertisements