celtx_logo_tekst

Celtx er oppdatert til versjon 2.7. Ei rekkje forbetringar er gjort.  Versjonsnotatet finn du her.

Celtx er det første programmet laga for før-produksjon (pre-production) i media. Programmet inneheld alt det du treng for å gå frå konsept til produksjon. Meir informasjon om programmet finn du på CeltxWiki.

Last ned

Celtx 2.7 – for Windows

Celtx 2.7 – for Mac

Celtx 2.7 – for Linux

Aktuelle artiklar
Celtx kicks off 2010 with v.2.7 release – Happy New Year! (The Celtx Blog)

Advertisements