Spread Firefox Affiliate Button

Firefox er oppdatert til versjon 3.5.5. Dette er ei sikkerheits- og stabiliseringsoppdatering. Les versjonsnotatet her.

Du kan laste ned oppdateringa ved å gå på Hjelp -> Sjå etter oppdateringar … eller nedanfor.

Last ned:

Firefox 3.5.5

Firefox 3.5.5

Firefox 3.5.5

Om du treng litt starthjelp og tips om gode nettsider kan du besøkje Kom i gang med Firefox.

Advertisements