Det har kome ei ny oppdatering av slektsprogrammet Legacy 7 (bygg 7.0.0.109). Ein del feil er retta i denne versjonen. Endringsloggen finn du her


Brukarar av Deluxe-utgåva oppdaterer på ein av følgjande måtar:

  • oppdatere programmet ved å bruke lenkja på Legacy Start
  • laste ned oppdateringa frå menyvalet Norsk versjonLegacy Norsk

Brukarar av Standar-utgåva lastar ned oppdateringa her

For meir informasjon, sjå den norske heimesida for programmet: LegacyNorsk.com

Advertisements