Har du Firefox 3 (0.11) installert vil du innan 24-48 timar få ei oppdateringsmelding på skjermen. Oppdateringa kan òg hentast manuelt ved i sjølve nettlesaren ved å gå på:

Hjelp ->Sjå etter oppdateringar …

Firefox_3.0.11_sjå_etter_oppdateringar

Firefox_3.0.12_oppdatering_tilgjengeleg

Firefox 3.0.12 er ute. Dette er ei sikkerheits- og stabiliseringsoppdatering. Les versjonsnotatet her. Liste over feilrettingar finn du her.

Firefox 3.5.1 kom ut for litt sidan og feil i høve til Javascript vart retta. Men det er oppdaga nye feil som det vil ta nokre veker å rette. Fram til dess kan det vere greitt å bruke Firefox 3.

Last ned Firefox 3

Firefox 3.0.12

Firefox 3.0.12

Firefox 3.0.12

Aktuelle artiklar:

Firefox 3.0.12 ute (hardware.no)