Get Thunderbird

Thunderbird 2 har kome med ei sikkerheits- og stabiliseringsoppdatering. Les versjonsnotatet her og ei detaljert oversikt over kva som er fiksa her

Last ned:

Thunderbird 2.0.0.22

Thunderbird 2.0.0.22

Thunderbird 2.0.0.22

Du kan òg laste ned denne oppdateringa ved å gå på Hjelp > Sjå etter oppdateringar i Thunderbird

Merk! Om du brukar Thunderbird versjon 1.5.0.x er denne versjonen ikkje lenger støtta. Du er sterkt oppmoda til å oppgradere.

Om du vil teste ut den komande versjonen, finn du Thunderbird 3 beta 2 her

Aktuelle artiklar:

Fjerner sårbarheter fra Thunderbird

Advertisements