Det har kome ei ekstra oppdatering av Firefox 2 som rettar ein ukritisk feil i Windows-versjonen.

Det er òg den siste utgåva av Firefox 2. Ein oppmodar alle brukarar å oppgradere til Firefox 3. Les merknader til utgjevinga her

Last ned:

Firefox 2.0.0.20

Firefox 2.0.0.20

Firefox 2.0.0.20

Merk! Tenesta for svindel-vern vil ikkje lenger vere tilgjengeleg for Firefox 2-brukarar. Firefox 3 har ei gratis teneste for vern mot svindel og styggvare (malware). Gratis-tenesta i Firefox 3 vil halde fram med å verne deg mot åtak.