Firefox. 2.0.0.19 er ute. Dette er ei stabilitets- og sikkerheitsoppdatering. Det er òg den siste utgåva av Firefox 2. Ein oppmodar alle brukarar å oppgradere til Firefox 3. Merknader til utgjevinga les du her og om kjende problem her

Last ned:

Firefox 2.0.0.19

Firefox 2.0.0.19

Firefox 2.0.0.19

Merk! Tenesta for svindel-vern vil ikkje lenger vere tilgjengeleg for Firefox 2-brukarar. Firefox 3 har ei gratis teneste for vern mot svindel og styggvare (malware). Gratis-tenesta i Firefox 3 vil halde fram med å verne deg mot åtak.

Advertisements