Merk! Beta- og RC-versjonar finn ein no på norskprogramvare.info – BETA

Lightning 0.9 er ei kalenderutviding for e-postprogrammet Thunderbird 2.

Korleis installere Lightning i Thunderbird:

  1. Høgreklikk på lenkja under og vel «Lagre lenkja som …» for å laste ned og lagre fila på maskina di.
  2. Opne Utvidingar/Add-ons i Thunderbird frå Verktøy-menyen.
  3. Klikk på Installer knappen og lokaliser og vel fila du lasta ned og klikk «OK»

Ligthning 0.9 (Windows)

Du finn versjonar for andre plattformer her

Ønskjer du heller å bruke ein frittståande versjon av denne kalenderen, lastar du ned Sunbird

Advertisements