Opera har kome med ei tilrådd sikkerheits- og stabiliseringsoppdatering. Du kan lese om det som er forandra sidan versjon 9.51 i endringsloggen.

Laste ned

Språk veljer du i installeraren

Opera språkfiler finn du her

Du kan og laste ned småprogram (widgets) og drakter (skins)

Advertisements