Det har kome ei stabiliserings og sikkerheitsoppdatering av Firefox 2. Merknader til utgjevinga finn du her, og ei teknisk detaljert oversikt her. Det vil vere vedlikehald på Firefox 2 til midten av desember. Alle brukarar er oppmoda til å oppgradere til Firefox 3

Last ned:

Advertisements