tuxpaint

Teikneprogramme TuxPaint for barn, har kome med ei oppdatering til versjon 0.9.20. Pressemelding kan lesast her. Programmet er mellom anna tilgjengeleg for Windows, Mac og Linux. Pakkar for Debian, Ubuntu og Slackware Linux er er venta å kome snart.

  • Tidlegare omtalar av TuxPaint finn du her og her

Vel språk i innstillingane:

  • Start > Alle program > TuxPaint > Configure TuxPaint > Languages > Norwegian Nynorsk