Skype

Skype 3.6.0.248 er ute. Versjonsnotatet kan du lese her

Med Skype kan du ringje gratis til folk i heile verda, tekstsamtale (chatte) og sende SMS, ha videokonferanse og mykje meir.
Skype støttar no høgkvalitetsvideo, oppkopling og søk etter MySpace-brukarar. Du kan og kjøpe ein eigen Skypephone som du sjølvsagt kan ringje gratis med. Les om Skype på Wikipedia.
Skype vert omsett til norsk av Bjørn Svindseth.

1: Last ned Skype 3.6

Klikk eller høgreklikk på fila og følg instruksjonane.

2: Last ned tilhøyrande språkfil:


3: Handsaming av språkfila:

  • Klikk på fila og følg instruksjonane. Om det ikkje verkar, høgreklikk og lagre fila.
  • Opera brukarar: Høgreklikk på fila og vel Lagre målet som …
  • Lagre fila: C: > Programfiler > Skype > Phone
  • Opne fila: Verktøy > Vel språk > Hent eiga språkfil > C: > Programfiler > Skype > Phone
  • Dobbelklikk på fila og vips så er Skype nå norsk.

4. Registrer eit Skype-namn om du ikkje allereie har eit.

For evt. betaversjonar, merknader til omsetjnga og versjonsnotat, m.m., sjå:

Advertisements