iCab 4.0.1 for Mac er ute. Sjå Norsk iCab-heimeside for instilling av norsk språk (nno og høgnorsk). Sjå skjermbilde av iCab 4.01.

Systemkrav for Cab 4.0.1:

  • Mac med G3, G4, G5 or Intel prosessor
  • Mac OS X 10.3.9 og nyare. Mac OS X 10.4.x eller 10.5.x er tilrådd (nokre små detaljar vil ikkje verke i 10.3.9)

Versjonsnotat:

  • GUI -det grafiske grensesnittet- er no tilgjengeleg på følgjande språk: dansk, norsk, russisk, kinesisk, Japansk, Spansk, tysk og engelsk.
  • Sidan MacOSX 10.4.11 er «Web Inspector» no tilgjengeleg
  • Sidan MacOSX 10.5 er mange nye element for PDF-filer in lokalmenyen tilgjengelege
  • Sidan MacOSX 10.4.11 kan TEXTAREA-felt i nettsider skalerast
  • Det er no mogleg å bruke små ikon i nettlesaren sitt verktøypanel
  • Språkspesifikke sitatteikn er no støtta
  • Mange andre forbetringar
  • Mange feilrettingar
Advertisements