Nyheitslesaren FeedReader er oppdatert til versjon 3.12. Versjonsnotatet les du her.

Slik veljer du språk:

  • Verktøy > Innstillingar (F12) Språk > Norwegian-Nynorsk

Fleire program på Norsk programvare