Get Firefox

Firefox har kome med ei sikkerheits- og stabiliseringsoppdatering. Sjå Firefox 2.0.0.12 versjonsnotat (release notes) om du vil ha detaljert informasjon om oppdateringa.

Last ned:


Sjå og:
Firefox.no | Mozilla Norge

Fleire program på Norsk programvare