Legacy Family Tree har kome med ei oppdatering (build 6.0.0.178). Deluxe-brukarar kan laste ned denne oppdateringa ved å bruke lenkja Legacy Start i sjølve programmet. Standard-brukarar kan laste ned programmet her:

Fleire program på Norsk programvare