Legacy Family Tree er oppdatert til versjon 6.0.0.167.

Følg instruksjonane på sida.

Brukarar med Deluxe-versjon oppdaterer på Legacy Start i sjølve programmet.


Fleire program på
Norsk programvare

Advertisements