Get Firefox
Denne Firefox 2.0.0.9-oppdateringa er ei varsla oppdatering av nokre feil som vart funne i versjon 2.0.0.8.

– Oppdateringa til 2.0.0.8 var ei stor og viktig oppdatering, men fordi ein prioriterer sikkerhet framfor funksjonalitet har Firefox valt å kome med ei ny oppdatering så raskt.

Fleire program på Norsk programvare

Advertisements