Lynmeldingsprogrammet Pidgin kjem alt å døme på norsk (nno) i sommar. Krypteringstillegget er allereie tilgjengeleg. Det er Yngve J Landro på landro.net som står for den norske (nn) versjonen.

Pidgin kan du bruke saman med desse programma:

 • AIM
 • Bonjour
 • Gadu-Gadu
 • Google Talk
 • Groupwise
 • ICQ
 • IRC
 • MSN
 • QQ
 • SILC
 • SIMPLE
 • Sametime
 • XMPP
 • Yahoo!
 • Zephyr


Merk! Pidgin på Vista installerer seg på bokmål sjølv om du har installer denne norske LIP-en frå Microsoft

Løysinga på dette:

 • Opprette ein miljøvariabelen PIDGIN=nn i

Start > Kontrollpanel > System og vedlikehald > System > Avanserte systeminnstillingar > Miljøvariablar

 • Vel Ny og i Ny brukarvariabel skriv du inn Variabelnamn: «PIDGINLANG» og Verdinamn: «nn» (utan hermeteikn)

eller

 • Kopiere nn-fila -som ligg på C: > Programfiler > Pidgin > locale – over nb-fila.
Advertisements