Feedreader 3.09 er tilgjengeleg på norsk. Nyhendelesaren for RSS og Atom er gratis. Du kan laste han ned frå:

Der vil du òg finne eit oversyn over anna tilgjengeleg programvare på norsk (nn).