Opera Software har nettopp sleppt versjon 9.21 av den populære nettlesaren sin. I den nye versjonen er eit tryggleikshol som det danske sikkerheitsselskapet Secunia karakteriserer som svært kritisk, retta.

Opera si handtering av Torrent-filer

Når brukaren har høgre-klikka på ei skadeleg Torrent-fil har dette kunne ført til ein såkalla «buffer overflow». Ein angripar har då kunna utnytta dette til å køyre skadelege program.

Aktuelle lenkjer: