Skype 3.2 med tilhøyrande norsk (nn) språkfil er klar for nedlasting på:

Å Skype eller å ikkje Skype, det er det det spørs om (Skypesbear)

Advertisements